You are here

Bill Hearings

June 20, 2018:
 

Agenda:

06-20-2018 [pdf]

Analyses:

SB 481 (Pan) [pdf]
SB 519 (Beall) [pdf]
SB 561 (Gaines, Hill) [pdf]
SB 946 (Lara) [pdf]
SB 961 (Allen) [pdf]
SB 1084 (Berryhill) [pdf]  [CONSENT]
SB 1087 (Roth) [pdf]
SB 1130 (Leyva) [pdf]
SB 1202 (Stone) [pdf]
SB 1227 (Skinner) [pdf]
SB 1303 (Pan) [pdf]
SB 1333 (Wieckowski) [pdf]

Roll Call Results:

06-20-2018 Roll Call Results [pdf]

June 13, 2018:

Agenda:

06-13-2018 [pdf]

Analyses:

SB 522 (Glazer) [pdf]    [CONSENT]
SB 907 (Cannella [pdf] [CONSENT]
SB 914 (Dodd) [pdf]
SB 929 (McGuire) [pdf]
SB 963 (Allen) [pdf]
SB 1035 (Jackson) [pdf]
SB 1145 (Leyva) [pdf]
SB 1323 (Hernández) [pdf]  [CONSENT]

Roll Call Results:

06/13/2018 Roll Call Results [pdf]

May 9, 2018:
 

Agenda:

05-09-2018 [pdf]

Analyses:

AB 1794 (Limón) [pdf]   [CONSENT]
AB 1900 (Brough) [pdf]
AB 2003 (Daly) [pdf]  [OFF CALENDAR]
AB 2164 (Cooley) [pdf]
AB 2179 (Gipson) [pdf]
AB 2329 (Obernolte) [pdf]
AB 2372 (Gloria) [pdf]
AB 2485 (Chau) [pdf]
AB 2558 (Brough) [pdf]
AB 2898 (Gloria) [pdf]  [CONSENT]
AB 3194 (Daly) [pdf]
AB 3254 (Local Government Committee) [pdf]  [CONSENT]
SB 1496 (Governance and Finance Committee) [pdf]  [CONSENT]
SB 1497 (Governance and Finance Committee) [pdf]  [CONSENT]
SB 1499 (Governance and Finance Committee) [pdf]  [CONSENT]

Roll Call Results:

05/09/2018 Roll Call Results [pdf]

Video:

http://assembly.ca.gov/media/assembly-local-government-committee-20180509/video [pdf]

April 25, 2018:

Agenda:

04-25-2018 [pdf]

Analyses:

AB 1771 (Bloom) [pdf]
AB 1999 (Chau) [pdf]
AB 2050 (Caballero) [pdf]
AB 2184 (Chiu) [pdf]
AB 2681 (Nazarian) [pdf]
AB 2753 (Friedman) [pdf]
AB 2853 (Medina) [pdf]
AB 2880 (Harper) [pdf]
AB 2890 (Ting) [pdf]
AB 2911 (Friedman) [pdf]
AB 2920 (Thurmond) [pdf]
AB 2982 (Gloria) [pdf]
AB 3037 (Chiu) [pdf]
AB 3068 (Daly) [pdf]
AB 3119 (Gonzalez Fletcher) [pdf]
AB 3147 (Caballero) [pdf]
AB 3160 (Grayson) [pdf]
AB 3177 (Chávez) [pdf]

Roll Call Results:

04/25/2018 Roll Call Results [pdf]

Video:

http://assembly.ca.gov/media/assembly-local-government-committee-20180425/video [pdf]

April 18, 2018:

Agenda:

04-18-2018 [pdf]

Analyses:

AB 1889 (Caballero) [pdf]
AB 2019 (Aguiar-Curry) [pdf]
AB 2063 (Aguiar-Curry) [pdf]
AB 2071 (Bloom) [pdf]
AB 2162 (Chiu and Daly) [pdf]
AB 2238 (Aguiar-Curry) [pdf]
AB 2258 (Caballero) [pdf]
AB 2654 (Quirk-Silva) [pdf]
AB 2711 (Chen) [pdf]
AB 2923 (Chiu and Grayson) [pdf]
AB 3131 (Gloria and Chiu) [pdf]
AB 3137 (Rodriguez) [pdf]  CONSENT

Roll Call Results:

04/18/2018 Roll Call Results [pdf]

Video:

http://assembly.ca.gov/media/assembly-local-government-20180418/video [pdf]

April 11, 2018:

Agenda:

04-11-2018 [pdf]

Analyses:

AB 1770 (Steinorth) [pdf]
AB 2035 (Mullin) [pdf]
AB 2065 (Ting) [pdf]
AB 2132 (Levine) [pdf]
AB 2137 (Mayes) [pdf]
AB 2249 (Cooley) [pdf]
AB 2262 (Wood) [pdf]
AB 2268 (Reyes) [pdf]
AB 2339 (Gipson) [pdf]
AB 2417 (Rodriguez) [pdf]
AB 2491 (Cooley) [pdf]
AB 2578 (Chiu) [pdf]
AB 2598 (Quirk) [pdf]
AB 2600 (Flora) [pdf]
AB 2973 (Gray) [pdf]

Roll Call Results:

04/11/2018 Roll Call Results [pdf]

Video:

http://assembly.ca.gov/media/assembly-local-government-committee-20180411/video [pdf]

January 10, 2018:

Agenda:

01-10-2018 [pdf]

Analyses:

AB 962 (Travis Allen) [pdf]
AB 1324 (Gloria) [pdf]

Roll Call Results:

01/10/2018 Roll Call Results [pdf]

Video:

http://assembly.ca.gov/media/assembly-local-government-committee-20180110/video [pdf]

September 16, 2017:

Agenda:

09-16-2017 [pdf]

Analyses:

AB 755 (Eduardo Garcia) [pdf]
AB 1284 (Dababneh) [pdf]

Roll Call Results:

09/14/2017 Roll Call Results [pdf]

September 14, 2017:

Agenda:

09-14-2017 [pdf]

Analyses:

AB 851 (Caballero and Gloria) [pdf]
AB 1361 (Eduardo Garcia and Waldron) [pdf]

Vote Results:

09-14-2017 Vote Results [pdf]

September 12, 2017:

Agenda:

09-12-2017 Agenda [pdf]

Analysis:

SB 793 (Hill) [pdf]
AB 798 (Eduardo Garcia) [pdf]
AB 890 (Medina) [pdf]
AB 1180 (Holden [pdf]

Vote Results:

09-12-2017 Vote Results [pdf]

July 12, 2017:

Agenda:

07-12-2017 Agenda [pdf]

Analyses:

SB 4 (Mendoza) [pdf]
SB 167 (Skinner) [pdf]
SB 178 (Wieckowski) [pdf]  [CONSENT]
SB 184 (Morrell) [pdf]
SB 229 (Wieckowski) [pdf]
SB 242 (Skinner) [pdf]
SB 252 (Dodd) [pdf]
SB 267 (Pan) [pdf]
SB 302 (Mendoza) [pdf]
SB 348 (Leyvaa) [pdf]
SB 373 (Cannella) [pdf]
SB 448 (Wieckowski) [pdf]
SB 450 (Hertzberg) [pdf]
SB 477 (Cannella [pdf]  [CONSENT]
SB 564 (McGuire) [pdf]
SB 732 (Stern) [pdf]
SB 793 (Hill) [pdf]
SB 797 (Hill) [pdf]

Vote Results:

07-12-2017 Vote Results [pdf]

June 28, 2017:

Agenda:

06-28-2017 Agenda [pdf]

Analyses:

SB 649 (Hueso) [pdf]
SB 35 (Wiener) [pdf]
SB 166 (Skinner) [pdf]
SB 205 (Governance and Finance Committee) [pdf] [CONSENT]
SB 268 (Mendoza) [pdf]
SB 277 (Bradford) [pdf]
SB 292 (Bates) [pdf] [CONSENT]
SB 330 (Berryhill) [pdf]
SB 365 (Dodd) [pdf]
SB 372 (Cannella) [pdf]
SB 540 (Roth) [pdf]
SB 622 (Wiener)) [pdf]
SB 634 (Wilk) [pdf]
SB 653 (Moorlach) [pdf]
SB 693 (Mendoza) [pdf]
SB 703 (Skinner) [pdf]
SB 792 (Wilk) [pdf]

Vote Results:

06-28-2017 Vote Results [pdf]

June 14, 2017:

Agenda:

06-14-2017 Agenda [pdf]

Analyses:

SB 206 (Governance and Finance Committee) [pdf] [CONSENT]
SB 207 (Governance and Finance Committee) [pdf] [CONSENT]
SB 208 (Governance and Finance Committee) [pdf] [CONSENT]
SB 231 (Hertzberg) [pdf]
SB 240 (Dodd) [pdf]
SB 361 (Hernandez) [pdf] [CONSENT]
SB 742 (Moorlach) [pdf]

Vote Results:

06-14-2017 Vote Results [pdf]

May 10, 2017:

Agenda:

05-10-2017 Agenda [pdf]

Analysis:

AB 345 (Ridley-Thomas) [pdf]
AB 428 (Ridley-Thomas) [pdf]
AB 556 (Limón) [pdf]
AB 678 (Bocanegra) [pdf]
AB 709 (McCarty) [pdf]
AB 915 (Ting) [pdf]
AB 979 (Lackey) [pdf]
AB 1436 (Levine) [pdf]
AB 1515 (Daley) [pdf]
AB 1568 (Bloom) [pdf]
AB 1725 (Local Government) [pdf] [CONSENT]

Vote Results:

05-10-2017 Vote Results [pdf]

 

May 3, 2017:

Agenda:

05-03-2017 Agenda [pdf]

Analyses:

AB 345 (Daly) [pdf]
AB 352 (Santiago) [pdf]
AB 464 (Gallagher) [pdf] [CONSENT]
AB 545 (Bigelow) [pdf] [CONSENT]
AB 722 (Limón) [pdf]
AB 734 (Bonta) [pdf]
AB 747 (Gloria) [pdf]
AB 943 (Santiago) [pdf]
AB 1538 (Bonta) [pdf]
AB 1613 (Mullin) [pdf]

Vote Results:

05-03-2017 Vote Results [pdf]

April 26, 2017:

Agenda:

04-26-2017 Agenda [pdf]

Analyses:

AB 448 (Daly) [pdf]
AB 552 (Irwin) [pdf]
AB 801 (Weber ) [pdf]
AB 829 (Chiu) [pdf]
AB 851 (Caballero) [pdf]
AB 879 (Grayson) [pdf]
AB 979 (Lackey) [pdf] [OFF CALENDAR]
AB 994 (Muratsuchi) [pdf]
AB 1019 (Chiu) [pdf] [CONSENT]
AB 1121 (Chiu) [pdf] [CONSENT]
AB 1145 (Quirk) [pdf]
AB 1156 (Ting) [pdf]
AB 1223 (Caballero) [pdf}
AB 1397 (Low) [pdf]
AB 1423 (Chiu) [pdf]
AB 1509 (Baker) [pdf]
AB 1523 (Obernolte) [pdf]
AB 1585 (Bloom) [pdf] [OFF CALENDAR]
AB 1728 (Local Government) [CONSENT]

Vote Results:

04-26-2017 Vote Results [pdf]

April 19, 2017:

Agenda:

04-19-2017 Agenda [pdf]

Analyses:

AB 271 (Caballero) [pdf]
AB 331 (Eggman) [pdf]
AB 465 (Ting) [pdf]
AB 494 (Bloom) [pdf]
AB 805 (Gonzalez Fletcher [pdf]
AB 1060 (Burke) [pdf]
AB 1330 (Reyes) [pdf] [CONSENT]
AB 1333 (Dababneh) [pdf]
AB 1350 (Friedman) [pdf] [OFF CALENDAR BY AUTHOR]
AB 1414 (Friedman) [pdf]
AB 1509 (Baker) [pdf] [OFF CALENDAR BY AUTHOR]
AB 1564 (Arambula) [pdf] [CONSENT]
AB 1598 (Mullin) [pdf]

Vote Results:

04-19-2017 Vote Results [pdf]

April 5, 2017

Agenda:

04-05-2017 Agenda [pdf]

Analyses:

AB 73 (Chiu) [pdf]
AB 332 (Bocanegra) [pdf]
AB 428 (Ridley-Thomas) [pdf]
AB 467 (Mullin) [pdf]
AB 546 (Chiu) [pdf]
AB 549 (Quirk) [pdf]
AB 733 (Berman) [pdf]
AB 804 (Cristina Garcia) [pdf]
AB 852 (Grayson) [pdf]
AB 873 (Lackey) [pdf]
AB 1189 (Eduardo Garcia) [pdf]
AB 1226 (McCarty) [pdf]  [CONSENT]
AB 1505 (Bloom) [pdf]
AB 1625 (Rubio) [pdf]

Vote Results:

04-05-2017 Vote Results [pdf]

August 25, 2016

Agenda:

08-25-2016 Agenda [pdf]

Analyses:

AB 366 (Bonta) [pdf]
AB 779 (C. Garcia) [pdf]
AB 806 (Dodd) [pdf]
AB 1787 (Gomez) [pdf]
SB 1379 (Mendoza) [pdf]  [OFF CALENDAR BY AUTHOR]

Vote Results:

08-25-2016 Vote Results [pdf]

June 29, 2016

Agenda:

06-29-2016 Agenda [pdf]

Analyses:

SB 564 (Cannella) [pdf]
SB 872 (Hall) [pdf]
SB 953 (Lara) [pdf]
SB 957 (Hueso) [pdf] [CONSENT]
SB 958 (Lara and Hall) [pdf]
SB 1000 (Leyva) [pdf]
SB 1008 (Lara) [pdf]
SB 1011 (Mendoza) [pdf]
SB 1029 (Hertzberg) [pdf]
SB 1069 (Wieckowski) [pdf]
SB 1108 (Allen) [pdf]
SB 1170 (Wieckowski) [pdf]
SB 1172 (Hancock) [pdf] [CONSENT]
SB 1179 (Vidak) [pdf] [CONSENT]
SB 1199 (Hall) [pdf] [CONSENT]
SB 1233 (McGuire) [pdf]
SB 1262 (Pavley and Wieckowski) [pdf]
SB 1298 (Hertzberg) [pdf]
SB 1340 (Wolk) [pdf]
SB 1367 (Runner and Galgiani) [pdf]
SB 1374 (Lara) [pdf]

Vote Results:

06-29-2016 Vote Results [pdf]

June 15, 2016

Agenda:

06-15-2016 Agenda [pdf]

Analyses:

SB 37 (Vidak) [pdf]
SB 817 (Roth) [pdf]
SB 909 (Beall) [pdf]
SB 927 (Anderson) [pdf]
SB 974 (Governance and Finance Committee) [pdf]
SB 975 (Governance and Finance Committee) [pdf]
SB 1020 (Wieckowski) [pdf]
SB 1027 (Nielsen) [pdf]
SB 1030 (McQuire) [pdf]
SB 1082 (McGuire) [pdf]
SB 1266 (McGuire [pdf]
SB 1315 (Bates) [pdf]
SB 1360 (Bates) [pdf]
SB 422 (Glazer) [pdf]
SB 1436 (Bates) [pdf]

Vote Results:

06-15-2016 Vote Results [pdf]

May 4, 2016

Agenda:

05-04-2016 Agenda [pdf]

Analyses:

AB 1658 (Bigelow) [pdf]
AB 1919 (Quirk) [pdf]
AB 2030 (Mullin) [pdf]
AB 2031 (Bonta) [pdf]
AB 2220 (Cooper) [pdf]
AB 2389 (Ridley-Thomas) [pdf]
AB 2406 (Thurmond) [pdf]
AB 2471 (Quirk) [pdf]
AB 2492 (Alejo) [pdf]
AB 2693 (Dababneh) [pdf]
ACR 169 (Dahle) [pdf]
SB 971 (Governance & Finance Committee) [pdf]
SB 972 (Governance & Finance Committee) [pdf]
SB 973 (Governance & Finance Committee) [pdf]

Vote Results:

05-04-2016 Vote Results [pdf]

April 27, 2016

Agenda:

04-27-2016 Agenda [pdf]

Analyses:

AB 1825 (Gordon and Maienschein) [pdf]
AB 1889 (Mullin) [pdf]
AB 2196 (Low) [pdf]
AB 2557 (Santiago and Bloom) [pdf] [OFF CALENDAR BY AUTHOR]
AB 2613 (Achadjian) [pdf]
AB 2618 (Nazarian) [pdf]
AB 2910 (Local Government Committee) [pdf]

Vote Results:

04-27-2016 Vote Results [pdf]

April 20, 2016

Agenda:

04-20-2016 Agenda [pdf]

Analyses:

AB 1773 (Obernolte) [pdf]
AB 1816 (Dahle) [pdf]
AB 1934 (Santiago) [pdf]
AB 2032 (Linder) [pdf]
AB 2180 (Ting) [pdf]
AB 2208 (Santiago) [pdf]
AB 2257 (Maienschein) [pdf]
AB 2299 (Bloom) [pdf]
AB 2320 (Calderon and Low) [pdf]
AB 2385 (Jones-Sawyer) [pdf]
AB 2442 (Holden) [pdf]
AB 2450 (Achadjian) [pdf]
AB 2470 (Gonzalez) [pdf]
AB 2475 (Gordon) [pdf]
AB 2476 (Daly) [pdf]
AB 2501 (Bloom and Low) [pdf]
AB 2556 (Nazarian) [pdf]
AB 2586 (Gatto) [pdf]
AB 2685 (Lopez) [pdf]
AB 2697 (Bonilla) [pdf]
AB 2737 (Bonta) [pdf]
AB 2797 (Chiu) [pdf]
AB 2801 (Gallagher) [pdf]

Vote Results:

04-20-2016 Vote Results [pdf]

April 13, 2016

Agenda:

04-13-2016 Agenda [pdf]

Analyses:

AB 1666 (Brough) [pdf]
AB 1669 (Roger Hernandez) [pdf]
AB 1757 (Waldron) [pdf]
AB 1974 (Gallagher) [pdf]
AB 2228 (Cooley) [pdf]
AB 2414 (Eduardo Garcia) [pdf]
AB 2502 (Mullin) [pdf]
AB 2525 (Holden) [pdf]
AB 2713 (Chiu) [pdf]
AB 2734 (Atkins) [pdf]
AB 2841 (Travis Allen) [pdf]

Vote Results:

04-13-2016 Vote Results [pdf]

April 6, 2016

Agenda:

04-06-2016 Agenda [pdf]

Analyses:

AB 1661 (McCarty and Gonzalez) [pdf]
AB 1665 (Bonilla) [pdf]
AB 1737 (McCarty) [pdf]
AB 1794 (Cristina Garcia) [pdf]
AB 1817 (Stone) [pdf]
AB 1952 (Gordon) [pdf]
AB 2143 (Irwin) [pdf]
AB 2277 (Melendez) [pdf]
AB 2514 (Brown) [pdf] [OFF CALENDAR BY AUTHOR]
AB 2558 (Steinorth) [pdf]
AB 2690 (Ridley-Thomas) [pdf]

Vote Results:

04-06-2016 Vote Results [pdf]

January 13, 2016

Agenda:

01-13-2016 Agenda [pdf]

Analysis:

AB 1362 (Gordon) [pdf]

Vote Results:

01-13-2016 [pdf]

September 11, 2015

Agenda:

09-11-2015 Agenda [pdf]

Analysis:

AB 1164 (Gatto) [pdf]

Vote Results:

09-11-2015 [pdf]

September 8, 2015

Agenda:

09-08-2015 Agenda [pdf]

Analyses:

AB 1303 (Gray) [pdf]
SB 374 (Hueso) [pdf]
SB 705 (Hill) [pdf]

Vote Results:

09-08-2015 Vote Results [pdf]

July 15, 2015

Agenda:

07-15-2015 Agenda [pdf]

Analyses:

ACR 93 (Holden) [pdf]
SB 25 (Roth) [pdf]
SB 63 (Hall) [pdf]
SB 239 (Hertzberg) [pdf]
SB 272 (Hertzberg) [pdf]
SB 330 (Mendoza) [pdf]
SB 399 (Hall) [pdf]
SB 441 (Leno) [pdf]
SB 485 (Hernández) [pdf]
SB 493 (Cannella) [pdf]
SB 602 (Monning) [pdf]
SB 626 (McGuire) [pdf]
SB 741 (Hill) [pdf]
SB 762 (Wolk) [pdf]

Vote Results:

07-15-2015 Vote Results [pdf]

July 1, 2015

Agenda:

07-01-2015 Agenda [pdf]

Analyses:

SB 141 (McGuire) [pdf]
SB 184 (Governance and Finance Committee) [pdf]
SB 331 (Mendoza) [pdf]
SB 379 (Jackson) [pdf]
SB 477 (Leyva) [pdf]
SB 485 (Hernández) [pdf] [OFF CALENDAR BY AUTHOR]
SB 533 (Pan) [pdf]
SB 562 (Lara) [pdf]
SB 710 (Galgiani) [pdf] [OFF CALENDAR BY AUTHOR]
SB 767 (De León) [pdf]
SB 789 (Wieckowski) [pdf]

Vote Results:

07-01-2015 Vote Results [pdf]

June 17, 2015

Agenda:

06-17-2015 Agenda [pdf]

Analyses:

SB 183 (Governance and Finance Committee) [pdf]
SB 188 (Hancock) [pdf]
SB 222 (Block) [pdf]
SB 422 (Monning) [pdf]
SB 481 (Hueso) [pdf]
SB 711 (Wolk) [pdf]

Vote Results:

06-17-2015 Vote Results [pdf]

May 13, 2015

Agenda:

05-13-2015 Agenda [pdf]

Analyses:

AB 3 (Williams) [pdf]
AB 57 (QuirK) [pdf]
AB 341 (Achadjian) [pdf]
AB 402 (Dodd) [pdf]
AB 679 (Travis Allen) [pdf]
AB 718 (Chu) [pdf]
AB 783 (Daly) [pdf]
AB 1077 (Holden) [pdf]
AB 1191 (Nazarian) [pdf]
AB 1217 (Daly) [pdf]
AB 1290 (Dahle) [pdf]
AB 1403 (Maienschein) [pdf]
SB 181 (Governance and Finance Committee) [pdf]
SB 182 (Governance and Finance Committee) [pdf]

Vote Results:

05-13-2015 Vote Results [pdf]

May 6, 2015

Agenda:

05-06-2015 Agenda

Analyses:

AB 313 (Atkins) [pdf]
AB 347 (Chang) [pdf]
AB 504 (Gonzalez) [pdf]
AB 661 (Mathis) [pdf]
AB 727 (Wilk) [pdf] [OFF CALENDAR BY AUTHOR]
AB 738 (Beth Gaines) [pdf]
AB 906 (Cooper) [pdf]
AB 1119 (Rendon) [pdf]
AB 1127 (Cooley) [pdf]
AB 1350 (Salas) [pdf]
AB 1455 (Rodriguez) [pdf]
AB 1532 (Local Government Committee) [pdf]

Vote Results:

05-06-2015 Vote Results [pdf]

Copyright © 2011 State of California