2023-24 Bill Hearings

June 12, 2024

Agenda 06/12/24 [pdf]

Analysis:

SB 937 (Wiener) [pdf]
SB 1140 (Caballero) [pdf]
SB 1169 (Stern) [pdf]
SB 1251 (Stern) [pdf]
SB 1405 (Ochoa Bogh) [pdf]
Bills in Bold are proposed for the Consent Calendar.

Roll Call:

Roll Call Results [pdf]

June 5, 2024

Agenda 06/05/24 [pdf]

Analysis:

SB 739 (Ashby) [pdf]
SB 994 (Roth) [pdf]
SB 1048 (Jones) [pdf]
SB 1515 (S. Local Govt.) [pdf]
SB 1516 (S. Local Govt.) [pdf]
SB 1517 (S. Local Govt.) [pdf]
Bills in Bold are proposed for the Consent Calendar.

Roll Call:

Roll Call Results [pdf]

May 1, 2024

Agenda 05/01/24 [pdf]

Analysis:

AB 1819 (Waldron) [pdf]
AB 2257 (Wilson) [pdf]
AB 2293 (Mathis) [pdf]
AB 2325 (Lee) [pdf]
AB 2457 (McCarty) [pdf]
AB 2590 (Reyes) [pdf]
AB 2618 (Chen) [pdf]
AB 2663 (Grayson) [pdf]
AB 2715 (Boerner) [pdf]
AB 2791 (Wilson) [pdf]
AB 3130 (Quirk-Silva) [pdf]
AB 3198 (Garcia) [pdf]

Bills in Bold are proposed for the Consent Calendar.

Roll Call:

Roll Call Results [pdf]

April 24, 2024

Agenda 04/24/24 [pdf]

Analysis:

AB 1807 (Cervantes) [pdf]
AB 1820 (Schiavo) [pdf]
AB 1827 (Papan) [pdf]
AB 1886 (Alvarez) [pdf]
AB 1893 (Wicks) [pdf]
AB 1950 (Wendy Carrillo) [pdf]
AB 2023 (Quirk-Silva) [pdf]
AB 2117 (Joe Patterson) [pdf]
AB 2192 (Juan Carrillo) [pdf]
AB 2235 (Lowenthal) [pdf]
AB 2243 (Wicks) [pdf]
AB 2243 (Wicks)-Revised [pdf]
AB 2430 (Alvarez) [pdf]
AB 2482 (Papan) [pdf]
AB 2485 (Juan Carrillo) [pdf]
AB 2580 (Wicks) [pdf]
AB 2583 (Berman) [pdf]
AB 2667 (Santiago) [pdf]
AB 2682 (Kalra) [pdf]
AB 2728 (Gabriel) [pdf]
AB 2735 (Blanca Rubio) [pdf]

AB 2813 (Aguiar-Curry) [pdf]
AB 2910 (Santiago) [pdf]
AB 2939 (Rendon) [pdf]
AB 2946 (Valencia) [pdf]
AB 2962 (Papan) [pdf]
AB 2986 (Wendy Carrillo) [pdf]
AB 3068 (Haney) [pdf]
AB 3116 (Garcia) [pdf]
AB 3122 (Kalra) [pdf]
AB 3177 (Wendy Carrillo) [pdf]

Bills in Bold are proposed for the Consent Calendar.

Roll Call

Roll Call Results 04/24/24 [pdf]

April 17, 2024

Agenda 04/17/24 [pdf]

Analysis:

AB 1801 (Jackson) [pdf]
AB 1957 (Wilson) [pdf]
AB 2085 (Bauer-Kahan) [pdf]
AB 2144 (Grayson) [pdf]
AB 2350 (Hoover) [pdf]
AB 2431 (Mathis) [pdf]
AB 2488 (Ting) [pdf]
AB 2533 (Juan Carrillo) [pdf]
AB 2591 (Quirk-Silva) [pdf]
AB 2593 (McCarty) [pdf]
AB 2597 (Ward) [pdf]
AB 2632 (Wilson) [pdf]
AB 2712 (Friedman) [pdf]
AB 2748 (Flora) [pdf]
AB 2904 (Quirk-Silva) [pdf]
AB 2909 (Santiago) [pdf]
AB 2945 (Alvarez) [pdf]
AB 3012 (Grayson) [pdf]
AB 3259 (Wilson) [pdf]
AB 3276 (Ramos) [pdf]

Bills in Bold are proposed for the Consent Calendar.

Roll Call:

Roll Call Results 04/17/24 [pdf]

April 10, 2024

Agenda 04/10/24 [pdf]

Analysis:

AB 1782 (Ta) [pdf]
AB 1889 (Friedman) [pdf]
AB 2213 (B. Rubio) [pdf]
AB 2302 (Addis) [pdf]
AB 2371 (J. Carrillo) [pdf]
AB 2427 (McCarty) [pdf]
AB 2433 (Quirk-Silva) [pdf]
AB 2553 (Friedman) [pdf]
AB 2559 (Petrie-Norris) [pdf]
AB 2634 (McCarty) [pdf]
AB 2684 (Bryan) [pdf]
AB 2712 (Friedman) [pdf]
AB 2729 (J. Patterson) [pdf]
AB 2783 (Alvarez) [pdf]
AB 2812 (Kalra) [pdf]
AB 2922 (Garcia) [pdf]
AB 3277 (A. L.G.) [pdf]

Bills in Bold are proposed for the Consent Calendar.

Roll Call:

Roll Call Results 04/10/24 [pdf]

March 20, 2024

Agenda 03/20/24 [pdf]

Analysis:

AB 1852 (Pacheco) [pdf]
AB 1853 (Villapudua) [pdf]
AB 1855 (Arambula) [pdf]
AB 1924 (Stephanie Nguyen) [pdf]
AB 1958 (Berman) [pdf]
AB 2157 (Bonta) [pdf]
Bills in Bold are proposed for the Consent Calendar.

Roll Call:
Roll Call Results 3/20/24 [pdf]

January 10, 2024

Agenda 01/10/24 [pdf]
Agenda 2 - 01/10//24 [pdf]

Analysis:

AB 817 (Pacheco) [pdf]
AB 1000 (Reyes) [pdf]
AB 1090 (Jones-Sawyer) [pdf]

Roll Call:

Roll Call Results 01/10/24 [pdf]

September 12, 2023

Agenda 9/12/23 [pdf]

Analysis:
AB 1679 (Santiago) [pdf]

Roll Call:
Roll Call Results 9/12/23 [pdf]

July 12, 2023

Agenda 7/12/23 [pdf]

Analysis:
A.C.A. 1 (Aguiar-Curry) [pdf]
SB 34 (Umberg) [pdf]
SB 229 (Umberg) [pdf]
SB 52 (Durazo) [pdf]
SB 314 (Ashby) [pdf]
SB 411 (Portantino) [pdf]
SSB 440 (Skinner) [pdf]
SB 537 (Becker) [pdf]
SB 676 (Allen) [pdf]
SB 684 (Caballero) [pdf]
SB 882 (Governance & Finance) [pdf]

  • Bills in Bold are proposed for the Consent Calendar.

Roll Call Results:
Roll Call 7/12/28 [pdf]

June 28, 2023

Agenda 6/28/23 [pdf]

Analysis:
SB 335 (Cortese) [pdf]
SB 450 (Atkins) [pdf]
SB 475 (Min) [pdf]
SB 654 (Jones) [pdf]
SB 692 (Dahle) [pdf]
SB 747 (Caballero) [pdf]
SB 862 (Laird) [pdf]

  • Bills in Bold are proposed for the Consent Calendar.

Roll Call Results:
Roll Call 6/28/23 [pdf]

June 21, 2023

Agenda 6/21/23 [pdf]

Analysis:
SB 20 (Rubio) [pdf]
SB 593 (Wiener) [pdf]
SB 617 (Newman) [pdf]
SB 706 (Caballero) [pdf]
SB 713 (Padilla) [pdf]
SB 769 (Gonzalez) [pdf]

  • Bills in Bold are proposed for the Consent Calendar.

​Roll Call Results:
Roll Call 6/21/23 [pdf]

June 7, 2023

Agenda 6/7/23 [pdf]

Bill Analysis:
SB 304 (Laird) [pdf]
SB 329 (Dodd) [pdf]
SB 566 (Jones) [pdf]
SB 825 (Limon) [pdf]
SB 878 (Governance and Finance) [pdf]
SB 879 (Governance and Finance) [pdf]
SB 880 (Governance and Finance) [pdf]
S.J.R. 3 (Roth) [pdf]

  • Bills in Bold are proposed for the Consent Calendar.

Roll Call Results:
Roll Call 6/7/23 [pdf]

May 3, 2023

Agenda 5/3/23 [pdf]

Bill Analysis:
AB 233 (Wilson) [pdf]
AB 354 (Stephanie Nguyen) [pdf]
AB 440 (Wicks) [pdf]
AB 592 (Wilson) [pdf]
AB 939 (Pellerin) [pdf]
AB 1052 (McCarty) [pdf]
AB 1090 (Jones-Sawyer) [pdf]
AB 1259 (Soria) [pdf]
AB 1275 (Arambula) [pdf]
AB 1385 (Garcia) [pdf]
AB 1684 (Maienschein) [pdf]
AB 1736 (Juan Carrillo) [pdf]

  • Bills in Bold are proposed for the Consent Calendar.

Roll Call Results:
Roll Call 5/3/23 [pdf]

April 26, 2023

Agenda 4/26/23 [pdf]

Bill Analysis
AB 34 (Valencia) [pdf]
AB 400 (Blanca Rubio) [pdf]
AB 557 (Hart) [pdf]
AB 650 (Arambula) [pdf]
AB 764 (Bryan) [pdf]
AB 1248 (Bryan) [pdf]
AB 918 (Garcia) [pdf]
AB 965 (Juan Carrillo) [pdf]
AB 1332 (Juan Carrillo) [pdf]
AB 972 (Maienschein) [pdf]
AB 1000 (Reyes) [pdf]
AB 1033 (Ting) [pdf]
AB 1046 (Lowenthal) [pdf]
AB 1218 (Lowenthal) [pdf]
AB 1176 (Zbur) [pdf]
AB 1318 (Luz Rivas) [pdf]
AB 1490 (Lee) [pdf]
AB 1607 (Wendy Carrillo) [pdf]
AB 1734 (Jones-Sawyer) [pdf]
AB 42 Ramos) [pdf]
AB 1748 (Ramos) [pdf]
AB 817 (Pacheco) [pdf]
AB 1270 (Dixon) [pdf]

  • Bills in Bold are proposed for the Consent Calendar.

Roll Call
Roll Call Results 4/26/23 [pdf]

April 19, 2023

Agenda 4/19/23 [pdf]

Bill Analysis:
AB 434 (Grayson) [pdf]
AB 516 Ramos) [pdf]
AB 529 (Gabriel) [pdf]
AB 821 (Grayson) [pdf]
AB 892 (Bains) [pdf]
AB 894 (Friedman) [pdf]
AB 901 (Ting) [pdf]
AB 910 (Wilson) [pdf]
AB 930 (Friedman) [pdf]
AB 976 (Ting) [pdf]
AB 1256 (Wood) [pdf]
AB 1476 (Alvarez) [pdf]
AB 1504 (McCarty) [pdf]
AB 1637 (Irwin) [pdf]
AB 1753 (Local Government) [pdf]

Roll Call Results:
Roll Call 4/19/23 [pdf]

March 29, 2023

Agenda 3/29/23 [pdf]

Bill Analysis:
AB 453 (Cervantes) [pdf}
AB 457 (Joe Patterson) [pdf]
AB 480 (Ting) [pdf]
AB 722 (Bonta) [pdf]
AB 759 (Grayson) [pdf]
AB 837 (Alvarez) [pdf]
AB 1025 (Dixon) [pdf]
AB 1132 (Friedman) [pdf]
AB 1297 (Quird-Silva) [pdf]
AB 1308 (Quirk-Silva) [pdf]

Roll Call Results:
Roll Call 3/29/23 [pdf}

March 22, 2023

Agenda 3/22/23 [pdf]
Adoption of Committee Rules - As adopted 3/22/23 [pdf]

Bill Analysis:
AB 281 (Grayson [pdf]
AB 436 (Alvarez) [pdf]
AB 499 (Luz Rivas) [pdf]
AB 562 (Wendy Carrillo) [pdf]
AB 588 (Robert Rivas) [pdf]
AB 1114 (Haney) [pdf]
AB 1649 (Kalra) [pdf]

Roll Call Results:
Roll Call 3/22/23 [pdf]

Copyright © 2024 State of California

Back to Top